Chính sách bảo mật thanh toán website thương mại điện tử Acquycaocap.v

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN TẠI ẮC QUY CAO CẤP


https://acquycaocap.vn được gọi riêng là "Acquycaocap", gọi chung là “Ắc Quy Cao Cấp”, hoặc “ẮcQuyCaoCấp”. acquycaocap.vn cam kết tuyệt đối thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách về BẢO MẬT THANH TOÁN, đảm bảo bảo mật tốt nhất, an toàn tuyệt đối thông tin khi Khách hàng, đối tác thanh toán, giao dịch tại Ắc Quy Cao Cấp.

Ắc Quy Cao Cấp đã liên kết với cổng thanh toán trực tuyến kết nối với hầu hết các ngân hàng lớn, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tiện lợi cho Khách hàng.

Acquycaocap cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo mật thanh toán, nhất là bảo mật thanh toán trực tuyến.


Mục Đích Áp Dụng


- Hệ thống thanh toán thẻ trên website https://acquycaocap.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Ắc Quy Cao Cấp đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

-  Ngoài ra, Ắc Quy Cao Cấp còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của Khách hàng.


Quy Định Cụ Thể


1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

- Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

- Hệ thống thanh toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council.

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật thanh toán trực tuyến Website thương mại điện tử Acquycaocap.vn

2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Acquycaocap áp dụng với Khách hàng, đối tác:

- Acquycaocap cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên acquycaocap.vn với nguyên tắc Acquycaocap chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

+ Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

+ Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của Ắc Quy Cao Cấp mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.

- Khách hàng truy cập vào website acquycaocap.vn thông qua giao thức HTTPS.

- Khách hàng có thể tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

- Hệ thống nội bộ giữa các modules của ACM sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM